Чулышман с Алтын-Туу
Чулышман с Алтын-Туу
дельта Чулышмана
дельта Чулышмана
долина Чулышмана
долина Чулышмана
дельта Чулышмана
дельта Чулышмана
долина Чулышмана
долина Чулышмана
аил Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
горелая тайга близ Алтын-Туу
горелая тайга близ Алтын-Туу
горелая тайга близ Алтын-Туу
горелая тайга близ Алтын-Туу
горельник
горельник
кипрей
кипрей
кипрей
кипрей
кипрей
кипрей
кипрей в горельнике
кипрей в горельнике
Алтын-Туу с Беле
Алтын-Туу с Беле
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
маяк Алтын-Туу
маяк Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
горельник
горельник
вид от аила Алтын-Туу
вид от аила Алтын-Туу
радуга на Алтын-Туу
радуга на Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
спуск к аилу Алтын-Туу
спуск к аилу Алтын-Туу
скалы Алтын-Туу
скалы Алтын-Туу
туристы на Алтын-Туу
туристы на Алтын-Туу
туристы на Алтын-Туу
туристы на Алтын-Туу
туристы на Алтын-Туу
туристы на Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
аил Алтын-Туу
в аиле Алтын-Туу
в аиле Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Алтын-Туу
Телецкое озеро
Телецкое озеро